Suyabatmaz Demirel Mimarlık

Arif Suyabatmaz, Hakan Demirel

Ekip M. Kocaman, O. Ülgen, E. A. Yaşuk, K. Atala, E. Yazkurt, D. Subaşı, M. Uzman

Müşteri Mar Yapı

Yer Bağcılar, Istanbul/Turkey

Ebat 100.000 m2

G-Plus Projesi İstanbul’un dönüşerek gelişmekte olan bölgelerinden Bağcılar’da yer almaktadır. Bölgenin öne çıkan başlıca özellikleri ise İstanbul’un en yoğun ulaşım akslarından olan E-5 Otoyolu ile TEM Otoyolunu birbirine bağlayan Basın Ekspres Otoyolu üzerinde yer alması ve Atatürk Havalimanı’na olan yakınlığıdır. Günümüzde artık kullanılmayan eskinin sanayi yapılarının Basın Ekspres otoyolu yakınında yer almaları ise arsa stoğu açısından Bağcılar’ı İstanbul’un merkezinde bulunan diğer ilçelerden daha avantajlı bir konuma taşımaktadır. Şehircilik bağlamında bütün bu özellikler G-Plus Rezidans Projesi’nin gerek arsasının büyüklüğü gerekse konumu itibariyle yer seçimi kriterlerinin bütün artılarına sahip olduğunu göstermektedir. G-Plus, İstanbul’un en önemli ana ulaşım arterlerinin biri olan Basın Ekspres Otoyolu’ndan kolay ulaşılabilirliği ve ülkenin en önemli havalimanına yakınlığıyla oldukça avantajlı bir arsa üzerinde yer almaktadır. Ayrıca bölgeden geçen metronun istasyonuna yakınlığı da proje alanının diğer bir olumlu özelliğidir.
Toplam 21 000m2 büyüklüğünde bir arsanın üzerinde yükselen G-Plus Projesi anayola yakınlığı nedeniye araç trafiğinin her iki akış yönünden de kuvvetle algılanmaktadır. Bu algı meselesi ve projenin bulunduğu yerle sosyal ve fiziksel anlamda kuracağı ilişki sonrasında simgesel anlamda öne çıkarak kendini farkedilir kılması tasarım aşamasında projeye yaklaşım stratejimizi ve çözüm önerimizi belirleyen başlıca verilerdir. Projeye yaklaşım biçimimizi ve nihai tasarımın çıkış noktasını belirleyenler ise keyfi form arayışları ve tercihleri yerine daha çok yer okuma ve anlama ve ele aldığımız konunun gereklilikleri üzerinden olmuştur.
Zeminin kullanılması ve arsayı çevreleyen iki sokak arasında yaya akışının kademelenen bir kamusal alan marifetiyle sağlanması yapının çevresiyle kuracağı dolaysız ilişkinin ön koşulu olarak kabul edilmiştir. Bu anlamda G-Plus Projesi sakinlerine kendilerine ayrılmış özel alanlarında teknoloji destekli güvenli bir yaşam sunarken kamusal anlamda kentin içinde, kentle bütünleşmiş ve kentsel yaşamın tüm cazibe ve çeşitliliğinin deneyimlendiği zengin ve farklı fırsatlar sunmaktadır. Aralarında kot farkı bulunan ve proje alanının sınırlarını belirleyen iki cadde arasına yerleşen geniş blok, ticaret birimlerini ve sosyal alanları barındırır. Bu yatay bloğun ortasında yer alan yarı açık pasaj kent yaşamının bildik tipolojilerinden biridir ve alt – üst kademeler arasındaki bağlantıyı içindeki merdivenlerle sağlayarak yapıya ulaşmada alternatif sunar. Aynı zamanda bu bölümdeki mağazaların doğal ışık ve hava almalarına olanak tanır. Zemindeki bu bölüm üzerinde yükselen konut bloklarına sağlam bir altlık oluşturur ve onların toprakla olan bağını güçlendirir.
Üst bölümde konut bloklarının herbiri farklı caddeler tarafına yerleşerek birbirlerinin manzarasını ve havasını kesmezler. Bu bloklar mimari olarak düşey ve yatay elemanlardan oluşurlar. Düşey-yatay arasındaki bu gerilim binanın simgeselliğine katkı yaparak benzerleri arasından ayrışmasını sağlar. Konut birimlerinin yer aldığı yüksek blokların altında ofis, mağaza ve lokantaların bulunduğu yatay bloklar uzanır. Ters yönlerde iki yüksek blokla sonlanan bu alçak yapıların oluşturduğu insani ölçekte meydan ortak yaşamın keyfinin çıkarılabileceği bir yerdir. Zemin katta bulunan mağaza ve lokantaların önündeki korunaklı arkadın yarattığı yarı açık mekanlar kullanımı daha da özendirir. Alçak blokların zemin kat haricindeki 1. ve 2. katları ofislere ayrılmıştır. Bu düzenlemeyle konut ve ofis işlevleri aynı bina içinde ancak birbirlerinden ayrı çözülmüştür.
18 ve 22 katlı iki ayrı konut bloğu ise arsanın birbirine uzak iki köşesine yerleşirler. Aralarındaki mesafe sayesinde her blok manzara ve gün ışığından maksimum derecede yararlanır ve birbirlerinin üzerine gölge düşürmezler. Aralarındaki mesafeye rağmen ikisi de bir bütünün parçasıdırlar. Bloklardaki rasyonel planlama katlarda değişebilir kullanım isteklerine yanıt verilmesini sağlar. Böylece tip adedi ve dağılımı kat bazında kullanıcı isteklerine göre yeniden kurgulanabilir. Gerek teknik donatıları gerekse mekansal çözümleriyle kullanıcılarına hakettikleri yaşam kalitesini sunarlar.

007___
008___
011__
004__
0051
0021
013
0011
012__
0101
0031
016
017
018
019
020
021
022

Fatal error: Call to undefined function jwplayer_tag_callback() in /var/www/www.suyabatmazdemirel.com/public_html/wp-content/themes/suyabatmazdemirel/single.php on line 779