Ödüller

2012 MIPIM AR Geleceğin Projeleri Ödülü (1.lik Ödülü – Retrofit Kategorisi)

Suyabatmaz Demirel Mimarlık

Arif Suyabatmaz, Hakan Demirel

Ekip O. Ülgen, E. Yazkurt, D. Subaşı

Müşteri Murşit Unat

Yer Istanbul/Turkey

Ebat 35.000 m2

İstanbul’un özgün topoğrafyası tepelerden inen suyu toplayan ve boğaza akıtan pek çok dere yatağına sahiptir ve Boğaziçi’ndeki pek çok yerleşim bu derelerin boğaza döküldüğü noktalarda kurulmuştur. Osmanlı dönemine kadar dayanan bir geçmişle birlikte Göksu, zamanın en önemli ve popüler gezi mekanlarından birisi olmuştur. Yoğun yapılaşma yüzünden İstanbul boğazında bulunan bu derelerin pek çoğu kurusa da Göksu bugüne dek yaşamayı başarmış ender boğaz derelerinden biridir. Göksu deresinin iç taraflarında ise uzun yıllar terkedilmiş durumda olan halat fabrikası bu projenin konusunu oluşturur. Bu bölgede son dönemlerde yoğun bir iyileştirme ve yenileme çalışması süregelmektedir. Yapılan renovasyonlar sayesinde amaç, bu bölgeyi eski günlerindeki gibi canlandırarak İstanbul’a prestijli ve değerli bir alanı yeniden kazandırmaktır.

Fabrikanın yeni sahibi bu binayı yüksek nitelikli bir konut projesine dönüştürmek istiyordu. Alanı ziyaretimizden sonra 17.000m2’lik bu endüstri yapısının konuta dönüştürüldükten sonra da şu anki mevcut otantik atmosferini saklaması ve yansıtması gerektiğine karar vermiştik. Dokunulabilir olmayan bu tortuyu yerinde korumak için ağırbaşlı ve alçakgönüllü bir tasarım stratejisine ihtiyaç vardı. Halat üretimi ince ve çok uzun mekanlara gereksinim duyar. Göksu’daki bu halat fabrikası da benzer niteliklere sahipti ve temel amacımız yaklaşık 40 ayrı daireye bölünecek bu yapıda hemen hemen herkese bu eski yapıdan ve atmosferinden sanki bir ipi eşit parçalara ayırır gibi, eşit ve adil bir parça vermek istiyorduk. Bu karar aynı zamanda tüm sakinlerin aynı mekansal kesiti deneyimlemesini sağlıyordu.

Genel bir yaklaşım olarak ortak kullanılan mekanlar konut bloğundan ayrı çözüldü ve halat fabrikasının temel karakteristik kesiti değiştirilmedi. Bu sayede hemen hemen tüm daire sakinleri uzun yapının bir parça dilimine sahip olarak su kıyısından adil bir şekilde yararlanmış oldular. Kaba ahşap paneller, doğal taş ve ahşabın yanısıra cam ve çelik, renovasyonda kullanılan ana malzemeleri olurken yapının önceki kimliğine de atıfta bulunuyor. Her ne kadar var olan bir fabrika yapısının konuta dönüştürülmesinde eski atmosferi koruyacak malzemeler kullanılsa da yüksek nitelikli ve ince detaylar rafine bir kaliteyi de beraberinde getiriyor. Karakteristik çatı kesiti değiştirilmediği gibi bu kesit doğal havalandırma ve ışık için oldukça elverişli avantajlar sağlıyor ve altındaki mekanlarda yukarı aşağı hareket eden daire sakinlerine cazip bir fon sunuyor.

00
07
08
09
11
27
28
03
04
23_
00
07
08
09
11
27
28
03
04
23_