Suyabatmaz Demirel Mimarlık

Arif Suyabatmaz, Hakan Demirel

Ekip G. Ersel, O. Ülgen, A. Arküden,  E. Yılmaz, M. Uzman, A. Yıldırım, M. Gören, S.Uncu, G. Bayar, C. Toyhan

Müşteri İlbank

Yer Ankara/Türkiye

Ebat 87.000 m2

İller Bankası yapısının yerleşim alanı, Kuzey yönünde bakanlıklar, Doğu yönünde askeri kışla, Batı yönünde ise uzun bir konut hattı ile çevrilidir. İsmet İnönü bulvarında Doğu – Batı aksı üzerinde yayılan bakanlık binalarının zamanla güneye doğru ilerlemesine İller Bankası yapısı nokta koymaktadır. Yapı, bakanlıklara yakın, yoğunluk oranı düşük askeri kışlaya ve alçak konut yapılarından oluşan bölgeye de bitişiktir. Özel, kamusal ve askeri olmak üzere üç farklı işlevin kesişim noktasında bulunması sayesinde bina, hem kullanışlı olmakta hem de kentten algılanabilmektedir. Yapı, hem algılanabilirlik hem de programatik ihtiyaçlar doğrultusunda alana yayılmış ve incelerek yükselmiştir.Böylelikle kentli tarafından en çok algılanan açılarda ince bir görünüm kazanmıştır.

Türkocağı Caddesi’nden yapıya ulaşırken yapı kademeli bir şekilde yükselerek kullanıcıyı en alçak kütlesiyle karşılamaktadır. Bu sayede yapı hem insan ölçeğinde hem de kent ölçeğinde oranlı bir şekilde var olabilmektedir. Yapının incelerek yükselmesi içinde barındırdığı programın da etkin şekilde çözülmesine yardımcı olmaktadır. Her katın kendi içinde bağımsız olması ve bir katın tamamen bir birime ayrılması hedeflenmiştir. Yapı yukarıdan aşağıya doğru İdari Birimler, Sosyal Birimler ve Teknik Birimler olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. İdari Birimler de kendi programatik hiyerarşisine göre yukarıdan aşağıya doğru Genel Müdürlükler, Daire Başkanlıkları ve Ankara Bölge Müdürlüğü olmak üzere üçe ayrılmıştır. Buna göre yapının en çok algılanan ve en ince olan üst kütlesi her kat birbirinden bağımsız olmak üzere Genel Müdürlüklere ayrılmıştır. Yapının genişlediği ilk noktadan itibaren Daire Başkanlıkları katlara sıralanmıştır. Bu sistemle, yapı programa göre şekillenerek aşağı doğru genişlemiş, en alt katlarda sosyal alanlarla birleşerek zeminle buluşmuştur. Arazi genelinde bulunan toplam 12 metrelik kot farkından faydalanılarak çok farklı işlevleri barındıran yapı bünyesine farklı noktalardan dahil olunması sağlanmıştır. Kot farkı sayesinde ziyaretçi, personel girişleri ile makam girişi birbirinden ayrılmıştır. Bu durumun uzantısı olarak Ankara Bölge birimi hem sirkülasyon olarak hem de giriş olarak yapı içerisinde özerkliğe sahip olmuştur. Ana ulaşım aksı olarak kabul edilen Türkocağı Caddesine bakan cepheden makam girişi ve dış kullanıma sahip olması öngörülen konferans salonu girişi bulunmaktadır. Yapının konut bölgesine bakan Batı Cephesinden bölgedeki yaya ulaşımı ve toplu taşıma imkanları dikkate alınarak ziyaretçi alımı planlanmıştır. Yapının Güney kanadında ise Kreş ve Personel girişleri ayrı ayrı ele alınarak planlanmıştır. Zemine doğru kalınlaşarak inen yapı içerisinde hacimsel boşaltmalar yapılarak, işlev alanlarının doğal ışıkla aydınlatılması, katlar arasında görsel ilişkiler kurulması, yapı içi sirkülasyonun daha keyifli hale getirilmesi hedeflenmiştir. Bu fikrin yapının incelen üst katlarında devam ettirilmesi, ofis katlarının sadece kapalı birimlerden oluşmasını engellemiş, bina çalışanlarının nefes alabilecekleri, dinlenebilecekleri alanlar oluşmasını sağlamıştır. Kat bahçeleri ve galeri boşluklarının şaşırtılarak devam ettirilmesi tekdüze olmayan ve yaşayan yarı açık ve açık mekanlara imkan tanımıştır. Yapının peysajla kucaklaştığı noktada kreş biriminin çözülmesiyle hem çocukların doğayla iç içe gelişimleri desteklenmiştir hem de bina bünyesindeki ebeveynlerin rahat etmesi sağlanmıştır. Yapıyı saran cephe, kütlenin yarattığı görsel etkiden rol çalmadan, program ihtiyaçlarının zaman içerisinde uğrayacağı değişimlere ayak uydurabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kamu hizmetinde bir ofis binasının ihtiyaç duyacağı aydınlık seviyelerinin ayarlanması ve güneş kontrolü adına Doğu ve Batı cephelerine metal jaluziler takılmıştır. Yapı içerisinde yaratılan boşluklar sayesinde ışığın yapıya dağılmasına ek olarak yaratılan hava sirkülasyonu da yapının nefes almasına yardımcı olmaktadır.

vaziyet500_A3-copy
sema
Il_Bank_Camera_12
Il_Bank_Camera_1
Il_Bank_Camera_2
Il_Bank_Camera_4
Il_Bank_Camera_9
Il_Bank_Camera_8
Il_Bank_Camera_10
A3_3
A3_4
A3_5
A3_1
A3_2
32_kesitA
33_kesitB
35_kesitD
cam01_lobi
cam09bahce
cam01_ustkat
vaziyet500_A3-copy
sema
Il_Bank_Camera_12
Il_Bank_Camera_1
Il_Bank_Camera_2
Il_Bank_Camera_4
Il_Bank_Camera_9
Il_Bank_Camera_8
Il_Bank_Camera_10
A3_3
A3_4
A3_5
A3_1
A3_2
32_kesitA
33_kesitB
35_kesitD
cam01_lobi
cam09bahce
cam01_ustkat