Suyabatmaz Demirel Mimarlık

Arif Suyabatmaz, Hakan Demirel

Ekip E. Yazkurt, O. Ülgen, G. Ersel, E. Yılmaz, M. Uzman, A. Yıldırım, M. Gören, S.Uncu, H. Demirel

Müşteri İzmir Kalkınma Ajansı

Yer İzmir/Türkiye

Ebat 9.500 m2

Kalkınmanın, tümevarım yöntemiyle daha başarılı olabileceğinin anlaşılmasının ardından İzmir, bir kent olarak hak ettiği noktaya hızla ilerlemektedir. Bu sürecin lokomotiflerinden olan İZKA kurumu, kamu, özel sektör ve STKlar arasında hem bağlayıcı hem de koordine edici olarak özel bir konumda bulunmaktadır. Kurum, koordine edici kimliği sebebiyle mevzubahis birimlerle arasındaki yüzey alanını genişletmeyi ve iletişimi bir üst seviyeye taşımayı hedeflemektedir. Bu bağlamda İzka’ya ev sahipliği yapacak binanın kent ve kentliyle arasında çok çeşitli arayüzler oluşturması gerekliliği ön plana alınmıştır.

Cumhuriyet Bulvarı ve Şehit Fethibey Caddesi gibi iki önemli aks arasında bulunan alan, denizden içlere ve tersi yönde çok fazla insan taşıyan bir köprü görevi görmektedir. Bu güçlü potansiyel sayesinde yapı, yere oturan bir kitle değil, yere dokunan, yerden yukarı ve aşağı uzanan, bariyer olmaktan sakınan bir kütle olmak istemektedir. Kamuyla ilişki kurarken dikte etmeyen, ancak geri planda da kalmayan, adeta dokunarak dikkat çeken, tül gibi geçirgen ve sürprizler vaat eden bir arayüz kurgulanmıştır.

Yapı, iletişimi hep ön planda tutmayı hedeflemektedir. Her üç cephe de bu anafikir doğrultusunda tasarlanmıştır. Yapının 1346. sokağa bakan yan ve en uzun cephesi yapının sokakla ve karşı binayla  kuracağı ilişkiyi biçimlendirmektedir. Yerden koparılmış bu cephe ve ona köşelerde yükselerek eşlik eden ön ve arka cepheler sayesinde, yapının zemin kotu İzmir’le bütünleştirilmiştir. 1346. sokak fiziksel olarak genişlemiş, işlevsel olarak da katmanlaşmıştır. Zemin katta yaratılan bu açıklıkların yapı içerisinde dallanıp budaklanması sonucunda ikincil sokaklar oluşturulmuştur. Bu sayede genişleyen 1346. sokağın yapının içerisine çekilmesiyle, İzmir’in sokak kullanım alışkanlıkları devam ettirilmiştir. Giriş katta önerilen iç sokaklar üzerinde çözülmüş ‘kitaplık, çayevi, atölye’ gibi dışa dönük ve kiralanabilir mahaller sayesinde İZKA, kentten ve kentliden kopmadan, aksine onlarla bir bütünlük içerisinde alana yerleşmektedir. Bu sokaklar yapının merkezinde birleşerek bir mekan tanımlar. Yataydaki boşluğa, yapı merkezinde çekme mesafesinden doğan ve aşağı doğru genişleyen dikey boşluğun da bağlanması sonucunda bu alan, kentlinin üzerinde vakit geçirebildiği, altında bulunduğu yapıyla ilişki kurabildiği bir yer haline gelir.

Yapı, kendi içerisindeki bütünlüğü bu iki ana boşluk üzerinde temellendirmektedir. Bu yaklaşım, bina içerisinde, kullanıma yönelik temel işlevsel ayrımları yaratmayı kolaylaştırır. Düşey boşluk, her katı birbirine görsel bağlantılar yoluyla kenetlemesi sayesinde binayı bir bütün kılar. Ayrıca içerisine çekilen yeşil doku sayesinde yapı hafifleyerek, keyifli arayüzler oluşmasına olanak sağlar.

Düşey boşluğun yapıyı iki ana merkeze ayırırken elde ettiği bütünleştirici etki, yatay boşluk için de geçerlidir. Alandan gelip geçenlerin, yapının üst kotlarındaki sirkülasyonu algılayabildiği gibi, kiralanabilir kamusal alanın çözüldüğü zemin altı katında da ne gibi etkinlikler olduğunu algılaması önem arz etmektedir. Kiralanabilir kamusal alana bırakılan zemin altı kotu, oluşturulan cam fanus benzeri galeri boşluklarıyla zemin katla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, mevzubahis kamusal alana iniş lobisi ile zemin kattaki açık alan arasında kalan bir kolonun da, rahatlıkla algılanabilen konumu sayesinde, yapılacak olan etkinliklere göre hem renginin değiştirilmesi hem de üzerine yazı yazılması suretiyle bir ‘billboard’a dönüştürülmesi planlanmıştır.

Yapıyı ikiye bölen boşluk, görsel etkileşimi en üst düzeye çıkarmak ve boşluk algısını arttırmak için her katta şaşırtılarak konumlandırılmış ince köprülerle aşılmaktadır. Ayrıca ana sirkülasyon merdiveni, yapının ortasındaki düşey hacmin kullanıcılar tarafından çeşitli perspektiflerden algılanabilmesi için farklı açılarla tırmanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede bina sirkülasyonu bina kullanıcıları için keyifli bir hal alırken, bu bağlantı çeşitliliği zemin kotundan da algılanabilmektedir. Ayrıca, her katın koridorlarına yer yer yerleştirilmiş olan açılabilir cam paneller sayesinde temiz hava bina içine alınabilmektedir. Bu sirkülasyon şeması, yapı adasının köprülük misyonundan da referans almaktadır. Yapının günün her saatinde yaşaması, her katının, her alanının, herkesçe kullanılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda spor salonu yapının en üst katına alınarak, çalışanların mesai sonrasında normalde sıklıkla kullanmayacakları bir kata çıkmaları, düzenlenmiş bahçeler arasından geçerek spor salonuna ulaşmaları hedeflenmiştir.

Cumhuriyet bulvarına bakan Batı ve Şehit Fethibey caddesine bakan Doğu cepheleri, yoğun güneşten korunma ihtiyacıyla şekillenmiş kentsel bellekte yer alan tipik İzmir cephelerinin birer yorumu olarak ele alınmıştır. Cephelerin taşıyıcı sistemden bağımsız kılınmasıyla, iç mekan mahal duvarlarını takip eden bir cephe düzeni geliştirilmiştir. İç mekanın mekansal özelliklerini yapının yüzüne yansıtması sayesinde bina, kent ve kentliyle iletişim kurabilmektedir. Cephenin dışına takılan panjurlar, yapı kullanıcısının isteğine göre açık, yarı açık veya kapalı olabilirken, bu durum yapının iki cephesine de spontan bir çeşitlilik imkanı yaratmaktadır. Bunun yanında İzmir gibi bir şehirde çok önemli olan güneş kontrolü konusunda büyük katkı sağlanacaktır. Yapının 1346. Sokağa bakan cephesinde ise yapıların birbirine yakınlığı ve kurulacak olan ilişkinin kontrollü bir biçimde gerçekleşebilmesi adına ikincil bir örtü ana cephenin dışına takılmıştır. İki cephe arasında kalan düşey boşlukta ise yer yer oluşturulan ‘catwalk’lar sayesinde, bina çalışanları yoğun çalışma temposundan sıyrılıp, ne bulvar ne de cadde olmayan, bir ara sokak olan 1346. Sokağın dinginliğini açık havada yaşayabileceklerdir. Ayrıca, ikincil cephenin yaratılması sayesinde geri çekilen yapı, yayalaştırılacak olan 1346. Sokağı  genişletmekte ve ferahlatmakta, dolayısıyla tüm yapı adasını daha da davetkar bir hale getirmektedir.

 

vaziyet
102
001
201
202
203
204
205
206
IMG_FOTO_6934_
IMG_FOTO_6669
IMG_FOTO_6968_
IMG_6342_
00_bodrum-3
00_bodrum-2
00_bodrum-1
CAM_9
00_zemin-kat
CAM_4
cam10
01_kat-1
CAM_3
CAM_7
CAM_7_
CAM_5
02_kat-2
03_kat-3
04_kat-04
05_kat-5
kesit_a_b_c-copy___
kesit_a_b_c-copy___2
kesit_a_b_c-cop
kesit_a_b_c-
IMG_FOTO_6876
kesit_a_b_c-c
sistem_
vaziyet
102
001
201
202
203
204
205
206
IMG_FOTO_6934_
IMG_FOTO_6669
IMG_FOTO_6968_
IMG_6342_
00_bodrum-3
00_bodrum-2
00_bodrum-1
CAM_9
00_zemin-kat
CAM_4
cam10
01_kat-1
CAM_3
CAM_7
CAM_7_
CAM_5
02_kat-2
03_kat-3
04_kat-04
05_kat-5
kesit_a_b_c-copy___
kesit_a_b_c-copy___2
kesit_a_b_c-cop
kesit_a_b_c-
IMG_FOTO_6876
kesit_a_b_c-c
sistem_