Suyabatmaz Demirel Mimarlık

Arif Suyabatmaz, Hakan Demirel

Ekip E. Yılmaz, O. Ülgen, K. Paksoy, S. Aktaş, H. Demirel

Müşteri Selçuk Belediyesi

Yer İzmir/Türkiye

Ebat 7.100 m2

 

Selçuk, önemli bir geçmişi ve iklim gibi avantajları sayesinde tarih boyunca kamusal mekanların aktif olarak kullanıldığı ve üretildiği, bugün tarihin izlerini kentin çeşitli bölgelerinde görebildiğimiz, dolayısı ile tam da kamusal olan üzerine düşünülecek bir yerdir.  Sadece kentlinin değil dünyanın çeşitli bölgelerinden de ziyaretçilerin gelmesi bu kamusallığı çeşitlendirerek zenginleştirmektedir. Selçuk Kültür ve Gençlik Merkezi yer aldığı Selçuk’un kamusal kullanımlı ve yüzyıllardır hala cazibesini koruyan ve binlerce insanın ziyaret ettiği bir kentte yer alması anlamında kullanım olanaklarının yüksek olacağı şanslı bir bölgede bulunmaktadır. Proje alanı kentin güneyinde, apartmanlar arasında, neredeyse kendimizi doğrudan burada bulsak Selçuk’ta olduğumuzu farkedemeyebileceğimiz, bağlamından kopmuş bir yerdedir. Ancak çok yakınında olduğumuz bu tarihi alanlar,kentin içinde gündelik hayatta gördüğümüz kalıntılar ve burayı ziyaret ederken gözümüzde canlanan geçmiş,  bu kentin yeni yerler üretmek anlamında hala çok ciddi potansiyeller barındırdığı ipuçlarını sunmaktadır.

Bu bağlamda proje konusunu ele alırken, bir mekana girmek yerine farkında olmadan o yerin bir parçası haline gelmek,  projenin ana tavrını oluşturan noktalardandır. Dolayısıyla kentli, tasarlanan bu yerin çeperlerinde, içerisinde bulunmalı, kendini bu alana girerken bir bariyerden geçiyor gibi hissetmemeli ve yer kentin sokaklarının bir parçası haline gelmelidir. Bir yapıdan çok bir yer tasarlamak ve on santim aşağıya indiğimizde 2300 yıllık tarihe ait aynı toprağın bulunduğu bu yerde yaşantıyı kurgulayıp arzu edilen tüm fonksiyonları bu yerin içerisine yerleştirmek projenin ana çıkış noktasını oluşturmaktadır. Alana çok çeşitli noktalardan girilip geçilebilmekte, bu sayede  oldukça sürprizli mekanlar üretilmektedir.Kullanıcının sağ tarafında açık sinemada film izlenirken sol tarafında bir atölyede çalışma yapıldığı, yapının içerisindeki insanla dışarısındaki insanı birbirinden zaman zaman ayrıldığı ve zaman zaman da birbirine karışıp kaynaştırdığı yani tüm kullanıcıların birbirleriyle iletişim halinde olabildiği bir kurgu öngörülmüştür.

Projede sokaklarla çok sayıda bağlantıya sahip ve kendi içinde de ilişkili farklı kotlarda tasarlanmış iki çökertilmiş avlu yer almaktadır. Çökertilmiş avlulardan biri gündelik hayatla daha çok ilişki kurulabilecek olan proje alanının kuzeyine yerleşmiş ve parçacıl yapılar sayesinde günün her saatinde gölgelik mekanlar bulabileceğimiz şekilde tasarlanmıştır. İki kat olarak tasarlanmış kafeteryalar, zemin katta sokağa dönük çalışırken, bir alt katta da çökertilmiş avlulara hizmet verir. Diğer avlu ise açık sinemanın bulunduğu ve fuayeler ile doğrudan ilişkili bir biçimde tasarlanmıştır. -4.50 kotundaki avlu ve -3.50 kotundaki avlu bir geçiş rampası ile birbirine bağlanır. Aynı zamanda bu bağlanan yer atölyeler için de bir giriş mekanı haline dönüşür. Bu alana 0.00 kotunda ana giriş alanından -3,50 kotuna engelli kullanımına uygun biçimde, korunan ağaçların arasına ilişen organik bi rampa marifeti ile ulaşılır. Bu rampa dışında katmanlı açık alan kullanımı birçok noktadan 0.00 kotu ile iletişim halindedir. 0.00 kotu ile -4.50 kotunu birbirine bağlayan amfi biçiminde tasarlanmış açık sinema üzerinin kapalı olmaması sayesinde yağıştan etkilenmemektedir. -4.50 avlusunda batı ve doğu yönlerinde açılmış boşluklar sayesinde bu bölgede doğal iklimlenme sağlanmıştır.

Programın toplu halde kullanılan büyük hacimleri, alanın güneyinde  bir arada kurgulanmıştır. -4.50 kotundaki çökertilmiş avlu; sinemalar ve  gösteri salonunun ortak kullanımındaki fuayelerin birbirini gören katmanlı yapısı tarafından desteklenir. Aynı zamanda fuaye mekanları sergi holüne dönüşüp, tüm yapı zaman zaman bir sergi mekanı gibi de çalışabilmektedir. Ana girişten çalışan tüm mekanlar, dilenirse her biri bağımsız çalışabilen ayrı yapılar gibi de kullanılabilmektedir. Bu kurgu idarenin zaman içerisindeki kullanım isteklerine göre kolaylıkla organize edilebilir.

Gösteri salonun masif halinin dışarıdan da algılanabildiği şeffaf yan fuayeler tasarlanmıştır.Sahne arkasında tasarlanan kayar katlanır ahşap sistem sayesinde zaman zaman sahnenin dışarıdan da izlenebilmesi sağlanmıştır. Atölye ve kafe cephelerinde kullanılan ahşap kırıcıların çeşitli zamanlarda açılıp kapanması ve yapının farklı yerlerinin günün farklı saatlarinde alternatifli kullanılabilmesiyle alana dağılan bu yaşantı önemsenmiştir.Toprağı tutacak elemanların ve çökertilmiş avluların olduğu kottaki mekanlara ait duvarların yörede var olan ve 2300 yıl önce de kullanılmış olan taşlardan kullanımı ve mekanın kendisini oradaki malzeme ile yeniden üretmesi önemsenmektedir.

Çoğunluğu büyük mekanlardan oluşan ve mahalle içerisinde yer alan bu yapı güneyden başlayarak çözümlenip mahallenin içerisine sızmaktadır. Böylelikle Selçuk Gençlik ve Kültür Merkezi bir yapının ötesinde bir yer olarak görülüp kent yaşantısının bir parçası haline gelecektir.

 

01
01-copy-2
02-copy
02-copy-3
03-copy-3
04
10
08
06
05
09
Camera_3
Camera_4
Camera_5
cam04
cam03
cam06ic
01
01-copy-2
02-copy
02-copy-3
03-copy-3
04
10
08
06
05
09
Camera_3
Camera_4
Camera_5
cam04
cam03
cam06ic