Suyabatmaz Demirel Mimarlık

Arif Suyabatmaz, Hakan Demirel

Ekip M. Uzman, O. Ülgen

Müşteri İpek Böceği Konut Yapı Kooperatifi

Yer Kayseri/Turkey

Ebat 40.000 m2

Kayseri ,Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde ,İpek Yolu üzerinde bulunan dünyanın en eski kentlerinden biridir .

Kayseri Ambar Mevkii’nde yer alan proje 290 adet konut ve buna hizmet edecek sosyal ve ticari alanları kapsayan bir toplu konut projesidir. Bu kompleks 6 adet farklı kat sayılarına sahip  bloktan oluşur. Güneyde, Kayseri’ liler için adeta deniz ile eş değer olan Erciyes Dağ’ ı yer alır. Bu nedenle yapılar güney cephesinden ve manzaradan maksimum faydalanmak üzere güneye doğru alçalırlar ve birbirlerinin bakış açılarını kesmiyecek biçimde yerleşirler. Aynı zamanda bu yerleşme biçimi ile birlikte yapıların birbirleri ile olan mesafeleri açılır ve ortalarında büyük bir iç bahçe yaratılmış olur.  Araç trafiğinden de soyutlanmış bu bahçe korunaklı bir sosyal alan haline gelir. Çocuk oyun alanları, yürüme yolları, oturma alanları,süs havuzları ve dahası bu orta alanda yer alır. Zemin katlarda yer alan ve yapıları birbirine bağlayan havuz ve kreş alanları da bu bahçe ile doğrudan ilişki kurar.  Bu sayede bu orta alan yapıların içerisine karışmış olur.

Yapıların girişlerinde okuma odaları, toplantı odaları  ve çatı katlarında ise sosyal alanlar düzenlenmiştir. Bu sayede kullanıcıların bir araya gelecekleri  bir çok arayüz oluşturulmuş olur.  Bu bir araya gelişler komşuluk ilişkilerinin zenginleşmesini ve kullanıcıların yaşadıkları alana daha fazla sahip çıkmalarını sağlayacaktır.

Bu projede temel amaç düşük gelir ile kaliteli mekanlar elde etmektir.  Bu durum mimarinin şekillenme biçiminin önemini ortaya koyar. Birimlerin bir araya geliş biçimlerinin üzerine gidilmiştir. Tek bir kat planının hiç bir değişiklik geçirmeden sadece ayna tersi edilmesi ile üst üste geldiğinde farklılık yaratabilmesi sağlanmıştır. Bu farklılık hem binanın dışında hemde binanın içerisinde, yani koridorlarında görülmektedir. İç mekanda ki bu farklılaşma yapısal iç boşluğu şekillendirirmekte ve algısal zenginliği arttırmaktadır.  Katta balkonlar haricinde binayı çepeçevre dolanan 30 cm genişliğinde açık çıkma yer almaktadır. Bu alan pencere önlerinde duvar kalınlığı ilede birleşerek çıkılabilir bir yer tariflemektedir. Bu sayede her bir mekanın önünde küçükte olsa birer balkon üretildiği söylenebilir. Bu çıkmaların duvarlara denk geldiği yerlerin ise topraklanması sağlanarak bitki yetiştirilecek alanlar üretilmiştir. Bu sayede yapıların cepheleri birer peyzaj elamanı haline gelirler. Üretilen bu alanla birlikte bu çıkmayı çepeçevre saran korkuluklar ve bu korkulukları zaman zaman farklı katlarda birbirine bağlayan demir lamalar da bitkilerin yürüyebileceği bir güzergah tariflemiş olur. 1cm-5cm ebatlarında tasarlanan bu lamalar, bakış açısı daraldıkça dolu bir yüzey etkisine bürünür ve bu sayede yapının algısı bakış açılarına göre farklılık oluşturur.

000
001
002
003
004
005
018
007
019
020-plan_mirror
011
008
010
009
000
001
002
003
004
005
018
007
019
020-plan_mirror
011
008
010
009