Ödüller

3.lük Ödülü

Suyabatmaz Demirel Mimarlık

Arif Suyabatmaz, Hakan Demirel

Ekip E. Yılmaz, O. Ülgen, E. Yazkurt, M. Uzman, M. Eraydın, H. Demirel

Müşteri Lüleburgaz Belediyesi

Yer Kırklareli/Türkiye

Ebat 20.000 m2

 

 

İnşa edilen her yapı bulunduğu çevreyi ve yerli halkı öncesinden farklı olan yeni bir süreç ile tanıştırır. Artık o kent dünkü ile aynı olmayacaktır. Özellikle kamusal yapıların bu anlamda üzerine düşen pay daha fazladır. Kamusal yapılar kentin önemli merkezlerini yeniden tarif eder ve önceden var olan kullanım alışkanlıklarını tekrar tarifler. Bu anlamda kentin ezberini bozarak hafızaya bir yerinden eklemlenir. Yeri sahiplenen kentliyle çatışacak tepeden inme bir yaklaşım yerine, mevcut değerin farkında olarak, mevcut yerden beslenen bir yaklaşım öngörülmüştür. Projeye yaklaşım biçimi ve nihai tasarımın çıkış noktası keyfi form arayışları ve tercihleri yerine daha çok yer okuma, anlama ve ele alınan konunun gereklilikleri üzerine olmuştur.

Lüleburgaz Sanat Akademisi için tarif edilen alan kentin en önemli noktalarından birinde yer alacaktır. Bu alan yıllardır var olan çam ağaçlarının arasına ilişecek yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Kent için bugün neredeyse bir sınır olarak görülen yer zamanla kentin güneye doğru ilerlemesi le bu konumunu yapılı çevre içinde olma durumuna bırakacağı öngörülmektedir. Olası bu senaryo projenin gücünü aldığı nokta değil, ancak böyle bir durum gerçekleşme ihtimalini akılda tutmayı gerektirmektedir. Alanın içerisinde yer alan bu ağaçlıklı alan ve yapılacak yapı arasındaki ilişki yeşil alan ve yapı ile tarif edilemeyecek kadar başka bir anlam ifade etmektedir. Burada tasarlanması hedeflenen peyzaj tasarımı ve yaya akışı önceliğidir. Yapı ve beklenen tüm mekanlar olması gerektiği kalite ve kullanımı sağlamalıdır, ancak bu kullanım içerisinde bulunduğu topoğrafya ve ağaç dokusu ile hem hal olabilmeli, kullanım sırasında yapı içerisindeki kullanıcı ile yapı dışındaki kullanıcı arasındaki sınırlar erimelidir. Bu anlamda proje alanında yer alan ağaçlar bulundukları kotlarda korunmalı, ve proje her eklentisi ile bu alanın içerisinde salınan ve yaşantıyı karşılıklı olarak iç ve dış olarak dengeli bir biçimde kurgulamayı gerektirmektedir. Yer, yapının kullanıcıları ile yapı dışındaki kentli arasında bu alana sahiplik anlamında hiçbir fark oluşturmayacak bir kent mekanına dönüşür. Bu anlamda henüz yapının kullanıcısı olmayan biri bile Gravyer peynirine benzetebileceğimiz büyük boşlukları olan bu kütlenin çeperlerinde yaratılan açık ve yarı açık alanlar ile bu alanın tüm imkanlarını keşfedebilir ve yeni kentsel kullanım imkanları yaratabilir. Adeta iki ayrı köstebeğin bir toprak içerisindeki hareketi gibi yapı iç kullanım ve dış kullanım olarak sürekli birbirine teğet geçen bir sirkülasyona sahiptir. Bazen iç mekandaki kullanıcının alt kotta olduğu, açık mekan kullanıcısının üst kotta sirkülasyonuna devam ettiği bu kesit ters düz olabilmektedir. Dolayısıyla oldukça zengin iç ve dış mekan alternatifleri üreten proje yapı içindeki kullanımlar ile yapı dışındaki kullanımlara ev sahipliği yapan bir tepsi gibi görmektedir tüm bu yeri.

 

CAMERA7_H
01
04
06
06_
06__
CAMERA2_HALUK
CAMERA3_HALUK
CAMERA5_H
CAMERA4_
CAMERA6_H
CAMERA1_
CAMERA10_
CAMERA11_
SALONCAM_3_ORHUN
SALONCAMERA2_O
SALONCAMERA4_O
CAMERA7_H
01
04
06
06_
06__
CAMERA2_HALUK
CAMERA3_HALUK
CAMERA5_H
CAMERA4_
CAMERA6_H
CAMERA1_
CAMERA10_
CAMERA11_
SALONCAM_3_ORHUN
SALONCAMERA2_O
SALONCAMERA4_O