Ödüller

2011 European Property Awards(Yüksek Övgü Ödülü) ODTÜ Öğrenci Merkezi Binası ve ODTÜ Meydanı Proje Yarışması (2.Mansiyon)

Suyabatmaz Demirel Mimarlık

Arif Suyabatmaz, Hakan Demirel

Ekip O. Ülgen, M. Uzman, G. D. Acar, H. Demirel

Müşteri METU

Yer METU/Ankara/Turkey

Ebat 5.600 m2

Projenin en temel yaklaşım kararı; tasarlanması beklenen Öğrenci merkezi ve ODTU meydanını  yer aldığı yakın çevresi ile ele alırken aralarında oluşacak sınırı eritmek, ortadan kaldırmaktır. Bu sayede, yapı meydana, meydan peyzaja, tasarlanan tüm yer ve mekanlar Odtu yerleşkesine karışacak, yapı ; sürdürülebilir bir yerleşme kimliğine sahip ODTU’nun yeni bir parçası olacaktır. Bu bağlamda tasarımın gerçekleştiği her bir nokta kendi potansiyelleriyle değerlendirilmiş ve bütüne bu yöntemle ulaşılmıştır. Bu sayede kullanıcıların da içine karışacağı akışkan bir kurgu ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımla proje keskin sınırların ortadan kalktığı bir arayüze dönüşür.

Yapı bulunduğu yer ile kendini ilişkilendirir ve temel halini yerden aldığı referanslar ile belirler. Kendi içerisindeki mekansal organizasyonu yaparken birçok vistaların oluştuğu ve alternatif mekan olanakları sağlayan dış mekanları da birlikte üretmektedir.

Proje alanının doğusundaki eğimli alanda konumlanan yapı parçası alandaki kot ilişkisini kuracak bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bu bölgede konumlanan performans salonu, etkinlik amfileri ve bir kısım çalışma salonları çeşitli deneyimlerin elde edilebileceği bir ilişki ile düşeyde parçalanmışlardır. Yapı peyzaj ile olan ilişkisini katmanlaştırmış, mekansal ilişkileri iç mekan-dış mekan olarak yeniden tariflemiştir. Birbirini besleyen bu yaklaşım algısal zenginliklerin oluşmasını ve mekanların sadece sahip oldukları metrekareler ile sınırlı kalmasını engellemiştir. Her bir mekan, yanı başında farklı deneyimlerin yaşandığı bir alana sahip olmuştur. Yaratılan bu ilişki yumağı yapıyı bulunduğu yer ile birbirine perçinlemekte ve öğrencilerin kullanım olanaklarını arttırmaktadır. Bu sayede yapı sadece istenen işlevleri sağlayan bir kabuk olmaktan çıkmış  ve kurduğu iç mekan-dış mekan ilişkileri ile kendini ODTÜ’ nün bir parçası haline getirmiştir.

Var olan spor merkezi ile kurulan ilişki son derece hassas bir biçimde ,erkek dişi ilişkisine benzeyecek bir yaklaşım ile ele alınmıştır. Yapı spor merkezine bakan yüzünde biçimlenişini bu yapıdan aldığı referans ile oluşturmuştur. Bu biçimleniş sayesinde oluşan ilişki her bir noktadan farklı algılanmaktadır. İki yapının arasında yürüyen kişi yapılardan hangisine yaklaşırsa bir diğerinin onun ile kurduğu ilişkiyi görmekte ve bu algı kişi yer değiştirdikçe dolaylı bir biçimde değişmektedir. Bu tasarım yaklaşımı spor merkezi yapısının varlığını güçlendirmekte ve algısının zenginleştiği vistaların bir parçası haline getirmektedir. Bugünden sonra spor merkezi yapısı öğrenci merkezi ile birlikte algılanacak ve öğrenci merkezinden ise şimdiye kadar görülmediği kadrajlar ile yeniden görülecektir.

Meydan yüzünde yapı yükselir ve altında tarifli bir mekan yaratır, bu kottan sağlanan ana giriş ve öğrenci toplulukları girişi meydanı beslemekte ve kullanım olanağını arttırmaktadır. Öğrencilerin aktif bir şekilde kullandıkları topluluk ofisleri ve derslikler meydan yüzünde tasarlanmış ve tüm ODTU’ye hakim olacak şekilde konumlandırılmıştır.Bu yapı aynı zamanda üzerinde oluşturduğu seyir terasıyla da meydanı katmanlaştırır.

Proje alanı sınırları birçok farklı yüzle kesişmektedir ve bu sınırı eritecek bir yerleşme yöntemi önemsenmiştir, bu karar taşıyıcı sistem seçiminde belirleyici olmuştur. Yapı taşıyıcı sistem yaklaşımında ilişki kurduğu her yüzde,yer ile ilişkilenmektedir.Meydan yüzünde yapı meydan ile olan ilişkisini kesintiye uğratmak için kat boyunca devam eden çelik kirişler ile taşınırken arka kısımda ağaçlar ile kesişen yüz yerini ağaç kökleri gibi çok sayıda narin dikmeye bırakır.

001
017
p001
p002
p003
p004
p005
section_A
section_B
section_C
section_D
section_E
vieweast
viewnorth
viewsouth
viewwest
011
012
013
014
015
016
019
018
020
m001
m002
m003
m004
m005
m006
m007
m008
001
017
p001
p002
p003
p004
p005
section_A
section_B
section_C
section_D
section_E
vieweast
viewnorth
viewsouth
viewwest
011
012
013
014
015
016
019
018
020
m001
m002
m003
m004
m005
m006
m007
m008